اینله و انله دندان چیست؟، دکتر سحر طهرانی، دندانپزشک عمومی

اینله و انله دندان چیست؟

اینله دندان درواقع همان عملکردی را بر عهده دارد که پرکننده‌های دندانی دارند. در این روش، بخشی از دندانی که بیش‌ازحد پوسیده‌شده است را ترمیم می‌کنیم. پس از برداشتن بخش پوسیده دندان و تمیز کردن آن، دندان را اینله و انله می‌کنند.

#اینله و انله دندان

#پوسیدگی دندان

#شکستن دندان

#خرابی دندان

#پرکردن دندان