لومینیرز دندان

لومیرینز دندان چیست؟

اگر دندان‌های شما دچار مشکل و خرابی شده است، می‌توانید با لومینیرز دندان، این مشکلات را حل کنید. نصب لومینیرز دندان نیاز به آماده‌سازی قبلی ندارد و فقط برای افرادی از قبل آماده‌سازی انجام می‌دهند که داراي دندان‌هاي کج و … هستند.
#لومینیرز دندان #تمیزکننده دندان #سفیدی دندان #عوارض لومینیرز #ماندگاری لومینیرز